องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 


นายสัญญา ชื่นเอี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
เบอร์ติดต่อ 099-1354638
นายบุญจันทร์ จันทโคต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
เบอร์ติดต่อ 084-8122949
นายสมัย โพธิ์ใต้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
เบอร์ติดต่อ 099-3568729
นางสุภา พลเยี่ยม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
เบอร์ติดต่อ 089-8086950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา