องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
กิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ Plus One Blood Donation , More Blood More Lives เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลวิเชียรบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี
วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ออกรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ Plus One Blood Donation , More Blood More Lives เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต โดยมีนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี ออกตรวจเยี่ยมคณะเจ้าหน้าที่ และผู้มาบริจาคโลหิต องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย ขอขอบคุณ ประชาชนทุกท่านที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา