องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
การประชุมประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ของชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย พร้อมด้วย นางสาวณคยา สาประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย ร่วมประชุมประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ของชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ พิจารณาปรับปรุงระเบียบของชมรมผู้สูงอายุฯ พิจารณาคัดเลือกประธานชมรมผู้สูงอายุ/คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ และพิจารณาประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา