องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
  • การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

  • นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
  • อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
  • จังหวัดเพชรบูรณ์จัดมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี
  • กิจกรรมโครงการรักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน 
  • กิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลก วัด ประชารัฐ สร้างสุข
  • กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  • กิจกรรม Big Cleaning Day
  • ประชุมสภาฯครั้งแรก โดยมี นายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เปิดประชุมสภาฯ
  • การมอบเกียรติบัตรให้แก่ "พนักงานดีเด่น" ตามโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ Plus One Blood Donation , More Blood More Lives เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลวิเชียรบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี
กิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ Plus One Blood Donat ...

อ่านต่อ... 
 
การประชุมประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ของชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
การประชุมประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ของชมรมผู้สูงอายุ ...

อ่านต่อ... 
 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย เพื่อเก็บแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ ...

อ่านต่อ... 
 
พิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
บุญบั้งไฟพุเตย 2559
บุญบั้งไฟพุเตย 2559 ...

...
อ่านต่อ... 
 
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 ณ วัดโบสถ์ชนะมาร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 ณ วัดโบสถ์ชนะม ...

...
อ่านต่อ... 
 
26 ต.ค. 60 ชาวเพชรบูรณ์กว่าหมื่นคนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลอง
26 ต.ค. 60 ชาวเพชรบูรณ์กว่าหมื่นคนร่วมถวายดอกไม้จั ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา