องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ (การทำพวงหรีดจากดอกไม้จันทน์ การผูกผ้าและการจัดดอกไม้ประดับในพิธีต่างๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ...

อ่านต่อ... 
 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ...

อ่านต่อ... 
 
นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2565 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุเตย
นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย ...

อ่านต่อ... 
 
พิธีทำบุญตักบาตรเปิดอาคารเรียน "อาคารวิถีพุทธ" ณ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
พิธีทำบุญตักบาตรเปิดอาคารเรียน "อาคารวิถีพุทธ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย พ.ศ.2565
ประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย พ.ศ.2565 ...

...
อ่านต่อ... 
 
บุญบั้งไฟพุเตย 2559
บุญบั้งไฟพุเตย 2559 ...

...
อ่านต่อ... 
 
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 ณ วัดโบสถ์ชนะมาร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 ณ วัดโบสถ์ชนะม ...

...
อ่านต่อ... 
 
26 ต.ค. 60 ชาวเพชรบูรณ์กว่าหมื่นคนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลอง
26 ต.ค. 60 ชาวเพชรบูรณ์กว่าหมื่นคนร่วมถวายดอกไม้จั ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา